โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสายธาร องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอจัดโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ยี่งอ  ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม

เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ เกิดการเรียนรู้
ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ

เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปลูกฝังวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *